26. 1. 2011

... nejoblíbenější ...Zbabělost

(Zdeněk Štěpánek)


Zbabělost do srdce se ti vplížila,

jak zloděj do domu

z rukou ti padá meč

utíkáš

ani nevíš kam

do tmy do nitra

kde hledáš svoji tvář

na stupni vítězů

zas někdo jiný stál

meč leží na zemi

kdysi tak hrdý byl

a dnes?

není

kdo by jej k pasu připoutal

bez rány bez boje

lítostí krvácí

cožpak jej nevidíš

zbabělost zastínila oči tvé

a nabídla ti skrýš

nenech ji

aby tě ovládla

a jednou

jedinkrát

postav se vzpřímeně

jako kat

ať rozbuší se srdce tvé

zas vem do ruky meč

a vykřikni

jsi-li mou krví

tak neboj se

a teč!

Žádné komentáře: